Demokrati i praksis

De selvejende dagtilbud er eksponenter for nærdemokrati i praksis. Beslutninger træffes af bestyrelsen og udmøntes af institutionens ledelse sammen med personalet.

Bestyrelsen har hos de fleste selvejende dagtilbud i Århus, et flertal af frivillige forældrevalgte repræsentanter. Det betyder at der for forældrene er en direkte kontakt, når man mødes i dagligdagen. Det giver alle forældre mulighed for at stille spørgsmål eller komme med forslag, til bestyrelsen - en god idé behøver ikke at vente i måneder indtil det næste fælles forældremøde. Der kræves ingen særlige kompetencer for at deltage i en bestyrelse, ud over engagement.

Et selvejende dagtilbud har selvstændig ledelse, direkte på stedet, hvilket giver mindst mulig bureaukrati. En nærværende leder har også optimale forudsætninger for at sikre en velfungerende personalegruppe.

dagtilbuddets leder arbejder blandt børn og pædagoger, og er i daglig kontakt med forældrene. Det skaber nærhed omkring løsningen af den vigtigste opgave: at sikre gode, trygge og udviklende rammer for vore børn.

Børnene ser et demokrati der fungerer som en del af hverdagen.Selv om vi ikke taler direkte med børnene  om det, så oplever de  at de voksne holder møder, for at beslutte noget vigtigt om deres hverdag i dagtilbuddet. Børnene lærer af at se enten deres egne forældre eller vennernes forældre, deltage aktivt og engageret i hverdagen i dagtilbuddet.

Bestyrelsesarbejdet i det enkelte dagtilbuddet er tilrettelagt efter enten en enstrenget eller en tostrenget model. I begge tilfælde varetager lederen den daglige pædagogiske og administrative ledelse, træffer enkeltbeslutninger og udmønter budgettet. Lederen refererer til bestyrelsen som er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen.

Læs mere om betydningen af at drive selvejende daginstitution efter henholdsvis den en-strengede eller den to-strengede model.