Forældreindflydelse er hele idéen

Reel forældreindflydelse er hele idéen bag selveje som styreform.

En forældregruppe med reel mulighed for at påvirke dagtilbuddets drift optræder ansvarligt overfor dagtilbuddet som helhed. Forældrene indgår i et nært samarbejde med personalet i dagtilbuddet om at skabe optimale rammer for børnene. Forældrebestyrelserne har kompetencer til at beslutte løsninger på konkrete udfordringer, og deltager ofte i dagtibuddets drift med stort engagement.

Forældrene har direkte indflydelse på vigtige spørgsmål i netop det ene dagtilbud, hvor deres barn/børn har sin daglige gang. Bestyrelsen skal konkret forholde sig til sin eget dagtibud, og ikke til andre dagtilbud eller afdelinger - det giver grundlag for mangfoldighed og variation, både institutionerne imellem, og over tid indenfor det enkelte dagtilbud

Lovgivningen om forældrebestyrelser i selvejende dagtilbud fastsætter de kompetencer en bestyrelse som minimum skal have:

  • Fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde
  • Fastsætte principper for anvendelse af rådighedsbeløbet (det vil sige den del af budgettet som ikke bruges til løn og vedligeholdelse af bygninger)
  • Have indstillingsret ved ansættelse af fast personale

- i langt de fleste dagtilbud har man uddelegeret kompetencer, der rækker længere.

Læs mere om lovgivningen om forældrebestyrelser.