Ledelsen kender barnet og familien

Nærhed og nærvær er et af de selvejende dagtilbuds særlige kendetegn. Vi synes at nærvær overfor børnene og tæt menneskelig kontakt,  har en afgørende betydning. Derfor finder vi det også vigtigt at forældrene altid kan komme i direkte personlig kontakt med den ansvarlige leder og bestyrelse - de færdes dagligt i institutionen, og er tilgængelige for en uformel snak om de spørgsmål der trænger sig på. Mange problemer kan derfor løses før de vokser sig store.

De selvejende dagtilbud er (ofte mindre) overskuelige enheder. Det giver ro og tryghed i dagligdagen. Også de større dagtilbud er begunstigede af den stabilitet det giver, at man selv sætter den pædagogiske dagsorden, og bestemmer hvilke mål man vil arbejde for. Uanset størrelsen, er en leder i en selvejende dagtilbud fuldt ud leder af netop denne institution, og ikke samtidig leder for andre afdelinger.

Grundlæggende er der tale om ledelsesprincipper som vægter decentralisering og direkte demokrati. Vi udlever principperne i praksis og bliver derved synlige rollemodeller for vores børn.

I de selvejende dagtilbud mener vi:

  • at det er en rigtig god idé, at lederen er i dagtilbuddet til daglig
  • at en leder skal kende børnene og det daglige liv i dagtilbuddet - det skaber tryghed og trivsel for både børn og forældre
  • at en nær kollegial forbindelse mellem lederen og den øvrige personalegruppe giver et godt arbejdsklima til gavn for både børn og personale