Den selvejende styreform handler om engagement og hjerte

Primært handler den selvejende styreform om engagement og hjerte. I Århus Kommune er vi 30 selvejende dagtilbud, som har valgt at forblive selvejende. Vi indgår ikke i den kommunale struktur af store dagtilbud, som består af flere afdelinger, der tidligere har været selvstændige institutioner.

De kommunale dagtilbud i Århus er større enheder end de selvejende, hvor vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner, er samlet under en fælles leder og med fælles forældrebestyrelse. I de selvejende dagtilbud foretrækker vi en mere decentral struktur.

De selvejende dagtilbud har engagerede ledere og pædagoger samt en forældrekreds, der mener at selvstændigheden er en værdi man skal bevare . Vi ønsker af hele hjertet, at arbejde for de bedst mulige vilkår for vores børn. Det tror vi bedst kan skabes af de mennesker der er tæt på børnene, og som forholder sig konkret til dagligdagen.

I de selvejende dagtilbud synes vi ikke at det er nok, at børnene bliver passet. Vi arbejder sammen for at skabe stimulerende og udfordrende rammer for alle børn.