Selveje er ikke privatisering

En selvejende dagtilbud har,  gennem bestyrelsen, ansvaret for dagtilbuddets drift, og er såvel juridisk som økonomisk en selvstændig enhed. Men det sidestiller ikke private og selvejende dagtilbud.

Et selvejende dagtilbud drives non-profit, og kan ikke bruge et økonomisk overskud til andre formål end at skabe bedre børnepasning  i institutionen.

Et selvejende dagtilbud er finansieret via de kommunale budgetter, og dagtilbuddene kan ikke opkræve anderledes forældrebetaling end de kommunale institutioner.

Et selvejende dagtilbud bærer et socialt ansvar i lokalområdet, og er med til at påtage sig opgaver og ansvar for børn med særlige behov.

Et selvejende dagtilbud arbejder sammen med de kommunale dagtilbud for at forberede den bedst mulige skolestart for børnene.