Vælg et selvejende dagtilbud, så er du tættere på

Den selvejende driftsform er ofte valgt ud fra et ønske om et stærkt nærdemokrati.

Du får mulighed for indflydelse på dit barns hverdag. Du kommer til at kende den leder som er ansvarlig for dagtilbuddets dagligdag og hun/han kender også dit barn personligt. Den daglige dialog mellem forældre og personale vægtes højt.

At vælge et selvejende dagtilbud handler også om principper. Den selvejende styreform har en værdi, som vi finder det vigtigt at værne om. I daglig praksis handler det om at kunne gøre sine synspunkter gældende, hvis man ønsker det.

I et selvejende dagtilbud får du indflydelse på en række konkrete spørgsmål (f.eks.):

  • hvordan vil vi udforme vores kostordning?
  • skal vi have nye cykler eller udsmykke facaderne?
  • ønsker vi en årlig arbejdsweekend for hele familien?
  • er det en god idé, at "rød stue" tager i skoven hver tirsdag?
  • bør vi finde midler til faste besøg hos byens børneteatre?
  • prioriterer vi at få forskellig gæsteoptræden med musik og dans?
  • og meget meget mere ...

 

Vide rammer for bestyrelsens beføjelser

Lovgivning om forældrebestyrelser i selvejende dagtilbud slår fast, at der ved alle selvejende dagtilbud skal være en bestyrelse med et flertal af valgte forældre.  Denne bestyrelse skal som minimum have en vis kompetence: Fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde, fastsætte principper for anvendelse af rådighedsbeløbet, og have indstillingsret ved ansættelse af fast personale.

Inden for disse rammer kan der findes mange forskellige former for bestyrelser, hvilket også ses i Århus.  Både den en-strengede og den to-strengede model findes i mange varianter, som alle er nedfældet i vedtægterne for de enkelte dagtilbud.

Der er således tale om en lovgivning, som giver mulighed for at afbalancere hensynet til de enkelte selvejende dagtilbuds egenart, og hensynet til forældrene som brugere af dagtilbuddet. Om muligheden bliver udnyttet er i høj grad op til bestyrelsen i det enkelte dagtilbud.