Tryghed og selvstændighed indenfor de kommunale rammer

De selvejende dagtilbud har en driftsoverenskomst med Århus Kommune, som overlader ansvaret for driften til bestyrelsen. Det betyder at bestyrelsen ansætter og afskediger personale. Sammen med lederen og medarbejderne, har bestyrelsen mulighed for at tilrettelægge driften, pædagogikken og indholdet af børnenes hverdag.

Driftsoverenskomsten sikrer dagtilbuddet et fast budget, og forpligtiger det selvejende dagtilbud til at overholde dagtilbudsloven og de retningslinier for institutionsdrift, der vedtages af byrådet. Århus Kommune fører tilsyn med alle dagtilbud, for at sikre at børnepasningen sker på betryggende vis. De selvejende dagtilbud skal leve op til en række dokumentationskrav som Århus Kommune stiller, og det kræver naturligvis nogle ressourcer. Men i en selvejende dagtilbud kan kommunen ikke lave detailregulering og kontrol ud over det lovgivningen fordrer. I sidste ende vil det derfor altid være bestyrelsen i det selvejende dagtilbud der bestemmer, hvordan institutionen skal drives.

Et selvejende dagtilbud finansieres via det kommunale budget, og kommunen afsætter de samme penge til personale og andre udgifter som til de kommunale dagtilbud.

Århus Kommune fører tilsyn med at de selvejende dagtilbud overholder gældende lovgivning - de øvrige spørgsmål tager forældre og personale stilling til i fællesskab.