Forældre, pædagoger og ledelse driver dagtilbuddet i fællesskab

Vi er selvejende, fordi vi ønsker direkte og aktivt at kunne præge dagtilbuddenes - og dermed børnenes - hverdag.

Hvis du vælger et selvejende dagtilbud til dit barn, tror vi på at du vil både dit eget barns og hele dagtilbuddets bedste. Hos os får du mulighed for at præge dit barns hverdag i dagtilbuddet.

Det giver stor tryghed  at vide, at hvis man ønsker noget ændret, så har man mulighed for at få det. Hos de selvejende fastlægger man selv pædagogikken, den praktiske udmøntning af budgetterne o.m.a.

Hos de selvejende dagtilbud tror vi på:

  • at hver enkelt dagtilbud er bedst til at fastlægge pædagogiske mål for en given børnegruppe
  • at forskellighed skaber tolerance og forståelse for andre
  • at den direkte kontakt mellem familierne og de ansvarlige ledere i dagtilbuddene styrker nærværet og demokratiet

Vi synes mangfoldighed og demokrati er væsentlige og bevaringsværdige elementer i samfundet. Derfor ønsker vi at give  vores børn mulighed for at opleve netop disse værdier, så de kan vokse op og blive engagerede, alsidige og tolerante borgere.