Et dagtilbud i to huse         

bornekunst-03.gif

Dagtilbuddet Riisvangen består af to afdelinger, som indtil 2007 var selvstændige daginstitutioner. I februar 2007 valgte vi at fusionere til et dagtilbud.

Vi bor på følgende adresser:

Risvangen - Risvang Allé 27A - 8200 Århus N
Ellengården - Bethesdavej 81 - 8200 Århus N

 De to afdelinger har mange ting til fælles og har samtidig bevaret hver deres særpræg.

Dagtilbuddets to afdelinger har et nært samarbejde og holder bl.a. fælles personalemøder og temadage. Derfor har vi et gensidigt kendskab til hinandens særlige måde af fungere på i dagligdagen. 

De enkelte personaler er fast tilknyttet et af husene, men det er vores vision at berige hinanden med kompetencepersoner, der f.eks. kan noget særligt med musik, kreativitet eller andet, hvor børnene kan drage fordel af 'gæster' fra vores anden afdeling. Tilsvarende vil vi voksne lære af hinanden, og derved skabe kvalitativt pædagogisk tilbud til alle børn.

Da begge huse hver især har en lang og traditionsrig fortid indenfor daginstitutionsområdet, finder vi det vigtigt, at afdelingerne bevarer deres specielle særpræg og pædagogiske stil, for på den måde, at kunne repræsentere en pædagogisk bredde.

Selvom vi er to afdelinger med forskellig baggrund, har vi udviklet et fælles værdigrundlag, som gør os til et mere 'helt' hus. Dette for at kunne udnytte hinandens faciliteter og kompetencer optimalt.

Det er vigtigt for os at bevare vores status som selvejende institution, idet selveje rummer en høj grad af fleksibilitet og selvbestemmelse samt en ledelse der er tæt på.

Dagtilbuddet Riisvangen er en selvejende daginstitution under Jysk Børneforsorg/Fredehjem (www.jyskborneforsorg.dk)

Du kan finde meget mere information om afdelingerne på vores afdelingshjemmesider:
Ellengården
Risvangen