Skovgårdsparken logo.gif
- den bedste børnehave til dit barn

I Skovgårdsparken er vi 60 børn og 10 voksne. Vi har fordelt os på tre stuer og fungere næsten som 3 små børnehaver i samme hus.

Det giver ro og tryghed for børnene at vide, hvor de høre til. Hver stue har to mindre rum, som giver mulighed for at søge ro og lege uforstyrret.

Børnehaven er traditionel dansk. Vi holder alle de almindelige højtider og traditioner i hævd.

Vi mener, at det er vigtigt, at børnene oplever tryghed og overskuelighed i hverdagen. Det får de gennem en fast base, som ud over at tilhøre en stue også indebære en fast kontaktpædagog. Når børnene kender deres tilhørssted, kan de trygt indtage verden og lære nye ting.

Vores stuer hedder: Dyrebørn, frugtbørn og blomsterbørn.

De fleste daglige aktiviteter foregår på stuerne, men når vi har særlige arrangementer og emner er vi sammen på tværs. De ældste børn er også samlede, uafhængig af hvilken stue de tilhører, til skoleforberedelser og gymnastik.

Vi har en stor kuperet legeplads med sandkasser, gynger, klatrestativer, cykelbane, boldbane, ”skov” og et bålhus, hvor vi laver mad.