Skjoldhøj Vuggestue

Vi er en lille 30 børns vuggestue, beliggende i det  bilfrie område ved Skjoldhøjkollegiet.

Vi modtager en del af børnene fra de studerende familier på kollegiet og fra de omkringliggende parcelhuskvarterer.
Vi værner om kvaliteten -både i samværet med børnene, i samarbejdet med forældrene og i de udfordringer en dagligdag i vuggestuen giver de små.

Værdier og pædagogik

Vi lægger vægt på at skabe en dagligdag med nærhed, tryghed, omsorg og empati for at sikre det enkelte barns trivsel og udvikling.Vi arbejder bevidst på at understøtte det enkelte barns udvikling og lytte til dets behov og ønsker.

Kemplers teorier bruges som pædagogisk redskab hos os fordi den bygger på et menneskesyn, som stemmer overens med personalets. Vi opfatter børn som kompetente, hvilket vil sige at vi altid anser børns reaktioner for at være meningsfyldte og udtryksfulde.Vores udviklingsplan fortæller mere om hvad vi står for.

En god dag

En god dag i vores vuggestue handler bl.a. om:
- at børnene oplever tryghed i vuggestuen.
- at hverdagen veksler mellem fri leg og planlagte aktiviteter. 
-at vi er engagerede i de aktiviteter vi laver med børnene og har det sjovt sammen. 

Måltiderne i løbet af dagen er gode samlingspunkter, der giver en god rytme i hverdagen. 
Vi værdsætter, at måltidet foregår under rolige og trygge forhold.

Udeliv
Børnene er normalt ude hver dag, fordi mange undersøgelser viser, at sunde børn bliver sundere fysisk og psykisk ved at komme ud og blive fortrolige med natur, vejr og vind.

Søvn 
I vuggestuen følger børnene deres egen søvnrytme. De fleste børn tager en lur eller hviler sig efter middagsmaden. Vores erfaring er, at således trives børnene bedst. Når børnene er friske og udhvilede har de større gå-på-mod og kan bedre overskue alle de udfordringer som en dag i
vuggestuen byder på.

Goddag og farvel 
Når forældre afleverer deres barn i vuggestuen er det vigtigt at der er tid til at sige goddag og få en snak med det personale, som på det tidspunkt er kommet. 
F.eks om hvordan barnet har sovet om natten, hvordan morgenen er forløbet eller måske hvad der optager barnet lige nu. Når forældrene er klar til at sige farvel, vil vi gerne have at I henvender sig til os, så vi sammen kan vinke farvel. Det er altid rart at have en voksen i hånden,
-især ved dagens start. 

Når I henter jeres barn, vil vi gerne tale med jer om hvordan dagen er forløbet, der kan være oplysninger som kan være vigtige for jer at vide.
I kan naturligvis spørge om det der ligger jer på sinde, inden I sammen med jeres barn vinker farvel til os.

Det er ikke altid at der er personaler fra barnets egen stue tilstede, når i skal aflevere. I skal og må som forældre, have tillid til, at man sagtens kan aflevere og vinke med en anden voksen.