Stenhøjgård - en lille børnehave med 22 børn

Børnehaven er beliggende i et gammelt stuehus fra 1900 og omgivet af en dejlig stor have. Med en placering midt i Malling er der nem adgang via både bus, tog og bil.

Børnene er i alderen 3 - 6 år og er aldersintegreret på to stuer: Solstuen og Månestuen. I børnegruppen indgår 3 - 4 børn med handicap fuldt integreret.

Tanken med handicapintegrationen er at give børn, som på den ene eller anden måde er anderledes, en god og tryg børnehave hverdag, hvor barnet bliver integreret og udvikler sig  i stabile omgivelser.

At barnet der på den ene eller anden måde er anderledes får en hverdag i et miljø, hvor en målrettet pædagogik tilpasset det enkelte barn er med til at fremme en udvikling som er med til at styrke barnets selvfølelse og selvtillid.

At give normalt fungerende børn en oplevelse og forståelse for at børn også er forskellige og at man sagtens kan lege sammmen. Hele børnegruppen er med til alle aktiviteter, det er lige fra madlavning, gymnastik, sang og musik, ture o.s.v. Vi laver positiv særbehandling til de børn som har brug for det.

Find mere information om os på: http://www.stenhoejgaard.dagtilbud-aarhus.dk