Dagtilbud 2525, Børnehaven Kernehuset

Kernehuset er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Århus kommune. Børnehaven blev startet den 1. april 1972, efter at have fungeret som udflytterbørnehave for børn fra Århus midtby.

Kernehuset er normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Medarbejderoversigt.

1 Dagtilbudsleder.3 pædagoger på 30 timer. 1 Pædagogmedhjælpere på 34 timer, 1 pædagogmedhjælper på 30 timer, en medhjælper med 27 timer og 10 HK timer

Præsentation

Kernehuset er en funktionsopdelt institution. Det fysiske miljø spiller en væsentlig rolle for os, ud fra betragtningen om hvordan børns selvstændighed og initiativ fremmes eller hæmmes. Børn skal selv kunne nå og vælge frit, hvad der tiltaler dem og inspirer dem. Børns muligheder for udfoldelse i de fysiske rum på egne betingelser, er ikke kun afhængig af rummets størrelse, placering, lysforhold og regler for brugen, men også af selve indretningen. Vi har en dagligstue der er indrettet med spil og bøger til stille aktiviteter. Havestuen, der er indrettet til rollelege, rummet skifter karakter efter hvad der interesserer børnene og efter de projekter der arbejdes med. Vi har en gymnastiksal med instrumenter, og redskaber til sansemotorisk stimulation. I den anden ende af huset er der indrettet værksteder, træ værksted, naturværksted og legetøj til konstruktionslege. På første sal er der indrettet computer til børnene.

Kernehusets legeplads giver en fantastisk mulighed og rum for anderledes oplevelser end inde. Legepladsen er dejlig stor med mange gode gemmesteder, en skurvogn, skygge som sol steder og udfordringer motorisk. Vi har også en sansehave, der giver mulighed for rollelege, sanseoplevelser og mulighed for at stresse af.

Børnene kommer fra parcelhus kvarterer, andelsboligforeninger og fra alment boligbyggeri. Klientelet er fortrinsvis fra middelklassen med mellemuddannelser og der er få socialt belastede familier.

Grundlag:

Kernehuset arbejder under dagtilbudsloven, der angiver de overordnede retningslinier for arbejdet med 0 – 6 års børn i daginstitutioner, herunder de seks læreplanstemaer.

Værdigrundlag:

I Kernehuset har vi ud over Århus kommunes B & U vision og værdier, vores eget værdigrundlag der er vedtaget af bestyrelsen og danner udgangspunkt for det pædagogiske arbejde.

At opleve omsorg og tryghed

At få mulighed for at udvikle sig

At have selvværd, kunne rumme sig selv og andre

At kunne mærke og udtrykke egne følelser og behov

At være en del af et fællesskab

At være ansvarlig

 

Aktivitetsplan.

 

Ugeplan: Mandag er der fælles arrangementer på tværs af de aldersopdelte grupper. Tirsdag er ældste gruppen på tur og Hav gruppen  og spillopperne har gruppetid. Onsdag er det  Havgruppen der er på tur og ældste og spillopperne har gruppetid.  Torsdag er tur dag for spillopgruppen, denne dag har Hav gruppen og ældste børnene gruppetid. Fredag er alle børn og voksne på legepladsen, hvor der lues, ryddes op. Det er denne dag vi tænder bål og måske laver mad over bålet.

 

Leg, udvikling og læring

Vi arbejder efter princippet om at udfordre børnene på deres nærmeste udviklingszone (NUZO). 

Børnene lærer først og fremmest gennem at lege. Men legen skal have næring, derfor laver vi et læringsmiljø.

 Børnene arbejder to dage om ugen i aldersopdelte grupper med bestemte emner. Natur, her bor jeg og bevægelse for 

at nævne nogle eksempler. Året før skolestart har vi et særligt program for de store, med færdsel, sociale kompetencer

 og andre aldersrelevante aktiviteter. Der skal både være plads til bevægelse, men også til ro og fordybelse.

 

Fokus områder

 

Vi har fokus på udeliv, på legepladsen, i skov og ved strand.

I de kommende år har vi endvidere speciel fokus på venskaber, fællesskaber og inklusion.

Personalets fokus er også at synliggøre processer, sammenhæng mellem mål og resultat, således at disse bliver

 tydeliggjort for forældrene.

 

Særlige tilbud.

 

Kernehuset har en gymnastiksal hvor der laves sansemotoriske forløb . Børnene er på skift i små grupper deltager i forløb. 

Der naturligvis er tilrettelagt efter niveau.  

Kernehusets sprogvejleder har hver fredag formiddag børn til sprogstimulerende aktiviteter. 

Timerne er fortrinsvis for de børn der har behov for en særlig indsats.

Kernehusets børn er fordelt i tre mindre alders opdelte grupper, det betyder at de oplever nærhed og overskuelighed i 

deres  hverdag.

 

Regler og retningslinjer

 

Kernehuset har retningsliner for: Respekt for grænser. For mobning, venskaber og fællesskab. For ergonomisk politik,

 der skal mindske sygefravær og beskytte personalet mod tunge løft. Der er ikke lukkedage i børnehaven, 

men der er ABC dage ,der angiver personaledækningen den pågældende dag. I forbindelse med helligdage og ferie

 hvor der er færre børn, kan der være begrænset åbningstid.

 

Traditioner

 

Barnets fødselsdag fejres ved at flaget går til tops, det lille flag i indgangen hilser barnet velkommen og flag i barnets 

garderobe siger til lykke og viser alle andre hvem fødselaren er. Vi synger og tænder lys, hører om gaver og spiser det 

kage eller frugt barnet har med hjemmefra. Der leges og festes i gymnastiksalen.

Børnehaven markerer diverse festdage som: 

Børnehavens fødselsdag, hvor vi hejser flaget, bager lagkager og fester for det gamle hus. 

Fastelavns mandag slår vi katten at tønden, synger, leger, bliver fotograferet i vores fine udklædninger. 

De ældste børn i Kernehuset arrangere pølsebar. 

I forbindelse med Påske laver vi påskeæg, påskekyllinger og gækkebreve. Hvert år ligger Kernehusets gamle høne et æg 

til hvert barn.

Arbejdsdag i maj måned er altid en lørdag, hvor alle forældre og børn kommer for at vedligeholder og forbedre legepladsen, 

en dag hvor vi alle yder en særlig indsats for at bevare æstetikken i vores gamle have.

Skt. Hans bålet bliver hvert år tændt, og den lille heks brændes af, der bliver fortalt om den gamle tradition og sunget.

Hvert år først i september er der høstfest i Kernehuset. Alle børn og forældre, søskende og personale inviteres

 til spisning med underholdning og leg. En fin tradition, der giver mulighed for at lære nye børn, søskende og

 forældre at kende.

Jul i Kernehuset har dybe traditioner, der spilles juleteater, tændes kalenderlys, der klippes, klistres og bages. 

Hvert år spiser vi grød på loftet, naturligvis også Kernehusets nisse. Vi tager i Sonnesens skov og henter juletræ og 

Måske møder vi julemanden, der har noget lækkert med til os. Vi deltager i den årlige julegudstjeneste. Vi spiser 

børnejulefrokost, hvor alle underholder med en historie, en sang eller andet. Bestyrelsen invitere hvert år børn,

 forældre og personale til julegløgg og hygge.

 

Fakta og politikker.

 

Åbningstider i kernehuset:

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er der åben fra klokken 6.30 til klokken 17.00, Fredag er der åben 

fra 6.30 til kl 16.30.

Normering: Kernehuset timefordeling er 104 medhjælper timer, 107 pædagogtimer, 10 HK timer og 20 ledelsestimer.

Moduler: der kan vælges mellem fuld modul 52 timer eller deltid, 30 timers modul.

Kost og ernæring: Børnene spiser i tre grupper. Vi giver os god tid til at spise i en hyggelig og rar atmosfære, hvor der

 er tid til en god snak, eller en historie. Hvert barn har en frokostmadpakke med. Hver mandag skal alle børn medbringe

 tre stykker frugt til eftermiddagsmaden, personale sørger for brød og pålæg. Vi tager hensyn til børn med allergi, 

forældrene skal dog selv medbringe barnets specielle mad.

Velkomstbrochure: Alle modtager en velkomstbrochure og en invitation til samtale inden barnet starter i Kernehuset.

Feriepasning: Der er ingen lukkedage i Kernehuset. Der kan dog være dage hvor der er begrænset åbningstid, 

alt efter fremmøde og behov.

 

Pædagogisk praksis

I dagligdagen vægter vi at skabe trygge rammer for børn og forældre. Vi sikre at børnenes nødvendige omsorg

og sørger for at børnene udvikler sig optimalt. I det daglige er det vigtigt for os, at børnene præsenteres for muligheder

 og udfordringer, som de kan gå i lag med. Vi vægter at børnene er opdelt i forhold til alder, på denne måde sikre vi at

 vi kan nå børnene inden for nærmeste udviklingszone. Vi arbejder dels med voksenstyrede forløb og dels ved

 børnenes frie valg, indenfor de muligheder vi giver dem, såvel indendørs som udendørs. Vi vægter fysisk aktivitet, 

udeliv på legepladsen og i den natur omkring os. Sansemotorik i en væsentlig del af vores hverdag.

 

Dagligdagen.

Børnehaven tilbyder morgenmad fra 6.45 til 7.45

Børnene får gulerødder eller andre grønsager om formiddagen.

Fra kl. 9.30 til ca. 11.30, er der aktiviteter eller ture. (længere ture, til kl. 14. kan indtræffe, så hold jer orienteret, 

gennem barnets tavle.)

Kl 11.30 spiser børnene frokost.

Fra kl. 12.15 - til børnene skal hjem, er alle på legepladsen. (undtaget, hvis der er sort himmel eller skybrud) 

Kl. 14.15 -14.45 får børnene frugt og brød, dette måltid serveres ude, hvis vi ikke bliver overfaldet af

 insekter eller andet.

Børnene skal rydde op inden de går med deres forældre hjem. 

Børnehaven lukker kl. 17.00. Fredag kl 16.30.

Link til

Kontakt: Susanne Yde suyde@aarhus.dk