Løgtengården

Løgtengården er en integreret institution med 16 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn

Man lærer og udvikler sig bedst, når maven er fuld

Børnene får tilbudt morgen- og formiddagsmad i institutionen, hvis de er sultne. Der serveres fælles frokost for alle børn. Eftermiddagsmaden skal forældrene derimod selv medbringe, i form at et stykke frugt og en sammenklappet rugbrød.

Frisk luft og bevægelse hver dag – stor naturgrund

I Løgtengården satser vi meget på udeliv. Alle børnene kommer ud hver dag. Vi har en spændende og udfordrende legeplads til alle børnene. Vi ser mange pædagogiske muligheder på legepladsen. Vi har tilkøbt ekstra 1000 m2, der fremstår som naturgrund med gamle frugttræer, et langt nøddehegn, kravletræer, jordbunker, musikhjørne og kolbøttestativ. 
Legepladsen skal også give mulighed for ro og fordybelse. Vi har bevidst lavet mange kroge, hvor børnene kan leg i ”fred”. 
Vi holder udeuger mindst 2 gange om året af 3 uger. Det betyder, at vores tilbud til børnene foregår udendørs. Børnehavebørnene har 3 skovuger om året.

Leg, udvikling og læring

Børnene lærer først og fremmest gennem at lege. Vi arbejder efter princippet om at udfordre børnene på deres nærmeste udviklingszone (NUZO).  Men legen skal have næring, derfor laver vi et læringsmiljø om børnene. De arbejder en dag om ugen i aldersopdelte grupper. 2 gange om året har vi læringsprojekter i grupperne over bestemte emner. Natur, Krop og bevægelse for at nævne nogle eksempler. Her tilrettelægger vi et længere forløb for børnene i aldersgrupperne. Året før skolestart har vi et særligt program for de store, med svømning, færdsel, sociale kompetencer (Trin for Trin) og andre aldersrelevante aktiviteter. Der skal både være plads til bevægelse, men også til ro og fordybelse.

Rudolf besøger os hver jul

Løgtengården har mange traditioner, vi holder i hævd. Vi har bl.a. fastelavnsfest, bedsteforældredage, aftenfest i børnehavegrupperne, sommerfest for forældre og børn og julefest, hvor vi får besøg af Rudolf. Vi har en aktiv forældregruppe, der møder talstærkt op, både til arbejdsdage og til festlige lejligheder.

På sommerlejr med Løgtengården

Børnehavestuerne tager på sommerlejr hvert år i maj / juni måned. Det er en stor oplevelse, der knytter børn og voksne tæt sammen. Her lærer vi hinanden at kende på nye måder og får fælles oplevelser, vi kan leve på resten af året. Sommerlejren er delvist forældrebetalt.

 

Erfarent personale, der er klar til nye udfordringer

Personalet i Løgtengården bliver længe på samme arbejdsplads. Vi har både 25 og 30 års jubilæer, men vi er stadig klar til at tage nye udfordringer op. Vi har siden 1993 arbejdet med virksomhedsplaner og de seneste år også med lære- og udviklingsplaner. Personalet er opdateret gennem kurser og konferencer. Vi har studerende i praktik, det er også med til at skabe fornyelse. 

Kom og besøg os!